OPPGAVE

VELUX er verdens største produsent av takvinduer. Da skal også markedsføringen være i verdensklasse. Målgrupper er alt fra sluttbruker, til arkitekter, husbyggere og håndverkere.

LØSNING

Her presenterer vi et lite knippe av jobber. Utvalget spenner seg fra annonser nett/print, til brosjyrer, butikkmateriell og ulikr interne aktiviteter.

LEVERT

Annonser
Brosjyrer
Sales Promotion

Bilag/innstikk
Grafisk design

Fra nett og print – til butikk

VELUX selger ikke takvinduer. De selger dagslys og frisk luft. Kommunikasjonen skal følge kunden fra hjemmeside, brosjyrer og annonser – helt frem til butikk. Der kan også kunden selv se og ta på produktene, enten de er manuelle eller helautomatiske (VELUX INTEGRA).