OPPGAVE

Boligprosjekt nær Fredrikstad sentrum bestående av seks moderne rekkehusleiligheter. Målrettet unge mennesker med ønske om en urban livsstil.

LØSNING

I nært samarbeid med Backe Prosjekt og EiendomsMegler 1 har TELL utviklet bildemateriell, annonser og prospekter.

LEVERT

Facebook-side
Websider
3D bildemateriell

Annonser
Prospekt

Papir eller nett – den evige diskusjonen

TELL har opparbeidet seg en god kompetanse innen gjennomføring og markedsføring av nye boligprosjekter. Vi er ofte innvolvert på planleggingstadiet og liker diskusjoner knyttet til planløsninger og arealtilpasninger.

Vi legger mye vekt på det visuelle, siden vi skal presentere noe som ennå ikke er bygget. I nært samarbeid med 3D-utviklere finner vi vinkler og perspektiver, og for deretter å plassere inn riktige materialer og møbler – hele tiden med  målgruppen for øyet.

Papir eller nett? I dagens digitale mediebilde er det lett å tenke seg at en god hjemmeside, kombinert med web-annonsering, er løsningen. Det viser seg imidlertid at mange liker å stikke innom megler eller få tilsendt et trykket prospekt. Og at mange sverger til den lokale papiravis når de skal oppdatere seg på siste nytt.

Det betyr med andre ord at kombinasjonen nett og papir, gir den mest treffsikre løsningen.