OPPGAVE

Målsettingene med Aksjon Skolestart er flere. Først informere foreldre, elever og skoler om skolestart for 1.-klassingene. Dernest skape forståelse for de tanker man har om trafikksikkerhet, fysisk helse og skoleveien som en sosial arena for barna.

LØSNING

Skolestarts-brosjyren sendes til alle skoler i fylket og forbereder skole, foreldre, elev og FAU på årets skolestart.

LEVERT

Fotografering
Grafisk profil

Plakater
Brosjyrer

PLAKATER TIL ALLE SKOLER

Alle skoler i Østfold får plakater til å henge i klasserommet. Her kan elevene selv krysse av for hver dag de går eller sykler til skolen. De klasser som er flinke til å registrere seg, er med i trekning av flotte premier fra Statens Vegvesen.