OPPGAVE

Skullerud Park drives av Anders Opsahl Eiendom og er fast arbeidssted for rundt 150 ulike virksomheter i Oslo syd. TELL har som oppgave å bygge merkevaren, og gjøre området kjent og attraktivt for både nye og eksisterende bedrifter i Oslo.

LØSNING

Ulike markedstiltak er satt i verk, rettet mot både gründere og etablerte bedrifter.

LEVERT

Annonser print
Brosjyremateriell
Fotografering
Nyhetsartikler

Annonser web
Facebook-side
Logoutforming
DM

Annonsering

Helsides annonser rettet mot ledelse i Oslo-bedrifter. Innrykk i Aftenposten, Dagens Næringsliv og Finansavisen. Presentasjonsbrosjyren tar for seg helheten og totalopplevelsen – gjenfortalt via bilder og mange fornøyde leietakere.

snp_bildet_2
snp_bildet_7