OPPGAVE

Casco er en av de største og mest anerkjente produsent av lim, sparkel og fugemasser. Samarbeidet med TELL har pågått i flere år og vi har bidratt med idé, materiell og kampanjer for en rekke produkter.

LØSNING

Her presenterer vi et lite knippe av jobber for Casco. Utvalget spenner seg fra film, annonser og brosjyremateriell til ulike interne aktiviteter.

LEVERT

Annonser
Brosjyrer
Filmer

Butikkmateriell
DM/Innstikk
Foto-opptak